Styremøte i Slekt og Data Oslo/Akershus 12. juni 2024.

Kun for styrets medlemmer og varamedlemmer.

12. juni 2024, klokka 18:00 - 20:00

Arrangementstype:Andre arrangementer
Sted:Møterom 3.etasje, Kulturvernets hus, Øvre Slottsgate 2b i Oslo Sentrum.
Arrangør:Slekt og Data Oslo/Akershus
Påmeldingsfrist:
Påmeldingsinfo:Ingen.
Kontaktperson:

Sigbjørn Alapnes Elvebakken tlf: 986 27 866. leder@oa.slektogdata.no

Pris:Gratis.

Ønsker du kontakt eller ta opp saker med styret kan du skrive inn til styrets leder, leder@oa.slektogdata.no eller hele styret, styret@oa.slektogdata.no