Slekt og Datas slektsforskerbase

Finn andre som forsker i samme kommuner eller gårder som deg. Merk at medlemmer som melder seg inn i dag dessverre ikke har tilgang til denne tjenesten.

Finn andre som forsker på det samme som deg

I Slektsforskerbasen kan du finne kontaktinformasjon til andre som forsker i samme kommuner eller gårder som deg.  Kanskje de kan hjelpe deg videre med å løse en slektsgåten. Hvis du i tillegg har registrert deg, kan du legge inn hvilke kommuner og gårder du selv er interessert i, slik at andre kan finne deg også. Du kan registrere deg både på nåtidens og på mange tidligere kommunenavn. I alt har over 8000 registrert seg i basen. 

Finn navn på gårder per kommune

Basen har også oversikt over hvilke gårder som finnes i mange av kommunene. Her finner du også gårdsnummer som er nyttig. Gårdsnavnene kommer fra 1886-matrikkelen, gårdene er derfor plassert etter kommuneinndelingen i 1886 - altså ikke etter dagens grenser. 

Vi gjør oppmerksom på at denne databasen har blitt deaktivert inntil vi får oppdatert den og lagt den ut på en server.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad