Slektstorg i Kristiansund

Slekt og Data Møre og Romsdal stod som arrangør for slekt- og lokalhistorietorget på Thon hotel Kristiansund 18. januar 2020. Det var hele 28 stands med ulike tema innenfor slekt og historie, og fire korte foredrag. Om lag 300 personer besøkte arrangementet.

Slektstorg Kristiansund 2020. Foto: Astrid Mollan

Det var Slekt og Data Kristiansund som hadde ideen og sto for den praktiske organiseringen av «-torget» så

takk til Slekt og Data Kristiansund for flott opplegg.

 

I Møre og Romsdal har det i årevis blitt skrevet årbøker av historielag og museer med interessante historier fra lokalmiljøet. Disse kan inneholde en gullgruve for deg som er slekts- og historieinteressert. På «Slektstorget» kunne du bla i, eller kjøpe årbøker og gårds- og slektshistorier fra store deler av fylket. Hele sju historie lag var representert med sine årbøker, lokalhistoriske bøker og skrifter. Her var det mye kompetanse om lokal kulturhistorie. Både Nordmøre Museum og Romsdalsmuseet hadde egne stand hvor de i tillegg til å selge årbøker og skrifter fortalte om hva du kan finne i deres arkiver.

Flere bygdebokforfattere hadde også stand, solgte og fortalte om sine bøker. 

IKA MR (Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal) hadde største standen sammen med SEDAK – skanning av kilder, FylkesFOTOarkivet og Kulturnett Møre og Romsdal. 

Tor Larsen, lokalhistoriker fra Kristiansund, ga en innføring i hva som finnes av informasjon om familier i Kristiansund i Einar Thurn Christensens (ETC) arkiv, som hovedsakelig består av håndskrevet materiale og avisutklipp. Mye er nå skannet av biblioteket og gjort tilgjengelig for alle. 

Kunstneren, lokalhistoriker og forfatter Leo Oterhals hadde egen stand med bøker og utstilling av egne bilder. 

Flere ga hjelp med søking etter slekt på internett, både i Norge og andre land. Slekts-programmene Brothers Keeper, Embla og Legacy ble demonstrert, råd og tips om programmene ble formidlet av erfarne brukere.

DNA til hjelp i slektsforskning griper mer og mer om seg. Heidi Sitara Fjeldvig, aktiv DNA-bruker og kursholder, ga informasjon og veiledning om dette. En kunne også kjøpe eller bestille «kit», for å ta egen test.

Fire foredrag med forskjellige tema ble holdt, ett av Heidi Sitara Fjeldvig, lokalhistoriker og bygdebokforfatter Jonny Lyngstad og lokalhistoriker Bernt Bø samarbeidet om ett og Tor Larsen og Leo Oterhals holdt hvert sitt. 

Trondheimsbasen ble demonstrert og solgt av Finn Karlsen. Han er kjent fra «Hvem tror du at du er?», og Trondheimsbasens «far».

Vi både håper og tror at mange fikk god hjelp til å løse ting de ønsket å få svar på. Vi tror også at flere som ikke tidligere har prøvd å lage sitt eget slektstre, nå vil ta kontakt med Slekt og Data. Mange dro derfra med bøker og hefter samt at de hadde fått enda mer å lure på. Det vanket mange gode tilbakemeldinger og skryt av tiltaket.

Vi gjør slektsforskning enklere

Slektskos

For de mest interesserte fortsatte utdyping av tema mellom "Slektstorget" og middagen. Ca. 30 personer ble med på denne samlingen. Tore Kristiansen, initiativtaker, ønsket alle velkommen før vi fikk en grundigere innføring i Trondheimsbasen ved Finn Karlsen. Deretter tok Jonny Lyngstad en gjennomgang av branntakstprotokoller. Heidi Sitara Fjeldvig tok hånd om de som ønsket mer inngående opplysninger eller hjelp med sin DNA forskning.

Omtrent 25 fortsatte, etter en meget god middag, med råd og tips om generell slektsforskning. Finn Karlsen, Åge Nortun og flere kom med enkle tips og råd. Ellers var det sosialt samvær der mange sider ved slektsforskning, søking og bruk av kilder ble diskutert. De fleste fikk råd og tips som vil være nyttige i videre slektsarbeid. Det ble mye hyggelig prat og nye bekjentskaper ble knyttet.Tore Kristiansen og 8–9 av de aller ivrigste fortsatte også etter frokost på søndag.

Avslutning

Det ble løst flere slektsgåter denne helgen og mange fikk nye opplysninger i sitt slektstre. Slektsforskning gir deg svar på ett spørsmål, men samtidig får du minst to nye uløste spørsmål. Noen gir seg aldri, og nye ønskes hjertelig velkommen på våre møter i hele fylket.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad