Lokale kilder i Østfold

I Østfold har vi digitalisert noen lokale kilder som er tilgjengelig her.

Byprivilegiene for Fredrikshald i perioden 1665 - 1687 ...

hva som byen kunne beskjeftige seg dvs. tillatelsen til at Fredrikshald kunne bli by

Askim kommunes skattelister for   årene 1884 - 1889. Vi takker Askim Historielag for samarbeide.

Trøgstad Prestegjeld, Protokoll for de fattige, 1740 - 1818.

Hjelp jeg har slekt i Amerika Et kort resyme av presentasjon av Marius Hellerud. Inneholder også de viktigste linkene.

Skatteliste for Sarpsborg 1847 Skattelisten er avfotografert fra IKA Østfold. Listen omfatter 17 tettskrevne sider.

Formueskatten i Moss 1789  Dette er 47 sider som dels er maskinskrevet og dels orginalmateriale fra et hefte som Moss Historielag ga ut i 1991

Liste over døde i indre Østfold etter 1920 Listen er samlet av Jul Aage Krosby Mysen. I perioden 1920 til 1986 er dette ikke gjengitt andre steder. Etter 1986 er også dødsannonsene skannet og ligger søkbare.

Spydeberg Jordebog 1836 Dette er avfotografert 15 sider med håndskrevet oversikt over gårder og oppsittere i Spydeberg 1836

Lodtrekningslister (soldatregistreringer) for Raade, Rygge og Moss 1880 til 1905  Lodtrekningslister var oversikt over menn som kunne brukes til soldater. Listene finnes for Moss, Rygge og Raade for perioden 1885 til 1910. (Innholdsfortegnelsen viser til hver liste)

Innvandrede svensker til Eidsberg 1850 til 1910 Eidsberg historielag transkriberte kirkebøkene fra 1814 til 1910 og her er 36 sider med innvandrede svensker

Folketellingen for Moss i 1914.  Over to tusen sider med personopplysninger fra kommunal folketelling for 1914

Folketellingen for Moss i 1930  Over to tusen sider med personopplysningene fra den kommunale folketellingen i 1930

Publisert dato Fylke Kilde Fotograf ebok
2011-03-12 Østfold    Overformynderrull Idd og Marker 1794 Erlend E. Mæhlum (DIS-Buskerud) Denne kilden finnes bare avfotografert
2011-03-11 Østfold    Stamrull Smålenene 1767 Erlend E. Mæhlum (DIS-Buskerud) Denne kilden finnes bare avfotografert

 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Kontaktpersoner

Henning Pytterud

Henning Pytterud

nestleder@of.slektogdata.no
Leder

Morten Edvardsen

leder@of.slektogdata.no

Annonse:

banner ad