Arkivverket og Digitalarkivets nye nettsider

Ikke bare har Riksarkivet feira 200 år denne sommeren, men både Arkivverkets og Digitalarkivets nettsider har fått nytt utseende før vi tok sommerferie. På medlemsmøtet 6. september 2017 fikk vi besøk av Lars Nygaard fra Riksarkivet, som ville gi oss en liten innføring i de viktigste endringene på nettsidene.

De som slapp inn på medlemsmøtet

Denne dagen opplevde vi noe som vi ikke kjenner til har skjedd i vår historie tidligere. På grunn av sikkerheten, måtte vi stenge dørene for de som ikke var til stede når møtet begynte klokka 18.00. Vi må si beklager til de seks som måtte snu med uforretta sak! Det var ikke et sete tomt i Wergelandsalen med i underkant av 150 deltagere, og vi har egentlig ikke lov til å okkupere trappene. Vi skulle gjerne sluppet alle inn, men vakta gjorde riktig som satte foten ned.

www.arkivverket.no

Det er mye nyttig for slektsforskere på Arkivverkets nettsider, men det som ble framhevet var tre av hovedfanene og materialet som ligger under de:

  • Personlig dokumentasjon
  • Veiledning og historiske smakebiter
  • Slektsgransking

Lars Nygaard

Lars Nygaard fra Riksarkivet

Lars Nygaard oppfordra til utforskning spesielt av veiledningene for å finne fram i arkivene og hvilket materiale vi kan finne hvis vi velger å besøke lesesalene til Arkivverket.

  • Bruk av søkeboksen oppe til venstre på nettsida gir treff både på oversikter og enkeltord i innholdet på nettsidene.
  • Menypunktet oppe til høyre på nettsida viser til en oversiktlig lenkesamling.

www.digitalarkivet.no

Mange stiller spørsmål om hvordan vi søker i Digitalarkivet med de nye nettsidene?

Dette er det laget en veiledning for: https://www.digitalarkivet.no/content/217/s%C3%B8kbart-materiale

Enkelt søk finner vi på forsida til Digitalarkivet. Her søkes det i alle søkbare kilder.

I Avansert personsøk kan vi avgrense i forhold til:

  • Tidsrom
  • Kildekategori
  • Geografi
  • Detaljer vedrørende person (fornavn/etternavn/kjønn/rolle/fødselsår og –dato/føde- og bosted/stilling og stand)

Det som også er nytt på nettsida er Treff i ulike skrivemåter av navn. Dette medfører at vi kan få treff på ulike skrivemåter av samme navn. De som skal søke i Digitalarkivet bør se på hvordan dette kan påvirke treffene de får. For mange vil dette bli en forenkling, da de slipper å søke på ulike varianter av for eksempel Kristoffer. Trefflista vil ta med seg de fleste, selv om skrivemåten er ulik.

Vi kan fortsatt bruke søk med spesielle tegn. Digitalarkivet har en grundig veiledning for dette.

Trefflista kan vises som tabell eller liste, etter hva vi som bruker Digitalarkivet ønsker. 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad