Seminar om tvangsevakueringa og slektsforskning

Fortellinger og kilder om tvangsevakueringa: Hvordan kan du finne kilder om tvangsevakueringa i din slektsforskning? Vi forsøker å finne svar:

10. februar 2023, klokka 18:00 - 21:00

Arrangementstype:Andre arrangementer
Sted:Halti kulturscene
Arrangør:Slekt og Data Nord
Påmeldingsfrist:
Påmeldingsinfo:
Kontaktperson:
Pris:0

Foredrag på seminaret: 

Per Kristian Olsen: "Hver eneste families krig». 

Sigbjørn Elvebakken: "En familie på flukt fra Oksfjordvatnet til Sunnan".

Bente Nordhagen: "Snakk med slekta!"

Filmvisning: "Vi evakuerer ikke!"

 

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad