Samling for gravminnefotografer i Vestfold

Samlingen for gravminnefotografene i Vestfold førte til enda større aktivitet noe som gjør Gravminner stadig bedre.

Samling gravminnefotografer

I september fikk vi samlet en god del av gravminnefotografene som jobber rundt om i Vestfold. Det var første gang vi fikk en slik lokal samling, og vi ser allerede fram til nest gang vi møtes. Det ble både hyggelig, nyttig og ikke minst inspirerende. 

Samling gravminnefotografer

Samling gravminnefotografer i Vestfold

På agendaen stod gjennomgang av registering av data, og hva som er beste praksis for at registreringene blir gjort så likt som mulig. 

Det viste seg også fort at alle deltagerne hadde mange gode innspill og erfaringer å dele med de andre. Det gjaldt alt fra fototips, til tips om private gravplasser som de færreste av oss ante eksisterte. 

Gravminneleder i Vestfold, John Ludvigsen, fortalte om status på gravplassene i fylket, og hva som gjenstod. Et viktig poeng som ble diskutert var de plassene som vi fortsatt ikke har fått tatt en første runde med fotografering. Utfordringen er at det hvert år forsvinner nesten like mange gamle graver som det kommer til nye.

Et av mange resultat var at vi fikk satt i gang oppdatering av data flere steder i fylket, noe vi nok ikke hadde fått til så fort uten denne samlingen. 

Hver av fotografene har langt ned mengder av timer med bevaring av historiske data i for av gravminner. Naturlig nok er det slektsforskere som har mest nytte av basen, men også de mange sporadiske brukerne eller de som som er opptatt av dette er av kulturhistorisk verdi. 

Les mer om

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Les mer om

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad