Personvern og rettigheter Gravminnebasen

Her kan du lese mer om personvern, rettigheter og databasevern knyttet til innholdet i Gravminnebasen.

Personvern

Slekt og Data er opptatt av at gravene behandles med forsiktighet og verdighet. Personvernopplysningsloven verner i utgangspunktet ikke døde mennesker så lenge disse ikke knyttes til levende mennesker.

Opplysninger om døde personers navn, hvor personen er gravlagt, fødselsdato, når personen døde, samt når personen ble gravlagt sier ikke noe om de avdøde eller gjenlevedes egenskaper. Opplysningen i basen omfattes derfor ifølge Datatilsynet ikke av personvernloven.

Rettigheter

Det er utarbeidet detaljerte retningslinjer for hele Gravminneprosjektet. Kontakten med kirkevergene og utleggingen av gravstedsopplysninger på Internett er basert på innhentede tillatelser. Arbeidet med å bygge opp Gravminnebasen har pågått siden 2004, og det er uendelig mange timer med registreringsarbeid som ligger bak de 2,7 millioner postene som databasen inneholder i dag. Et viktig grunnlag for databasen ble etablert i den avtalen som ble inngått med Kulturdepartementet, og etterhvert Kirkevergene i Norge. Dette forarbeidet, som også omfattet en juridisk klarering av Datatilsynet, var banebrytende i sin tid. Likevel er det selve dugnadsarbeidet som gir databasen den verdien den har i dag.

Gravminnebasen stilles gratis tilgjengelig for alle som ønsker å søke, i tråd med den delingskulturen Slekt og Data ønsker å stå for. Med jevne mellomrom har vi fått henvendelse om å enten overføre dataene fritt og franko til andre, eller selge den. Slike henvendelser har vi avslått.

Bruk av bilder

Gravminnebildene er det den enkelte fotograf som har rettighetene til. Det er lov å kopiere bildene til privat bruk. Det er ikke tillatt å publisere bildene på internett, trykksaker o.l. uten fotografens samtykke. Det vil si at du heller ikke kan legge ut bilder på nettbaserte slektsprogram som for eksempel MyHeritage. 

Databasevernet

De enkelte poster i Gravminnebasen er ikke vernet av opphavsretten. Den enkelte kan fritt hente ut opplysninger til eget privat bruk. Derimot er selve databasen, det vil si selve sammenstillingen av dataene, vernet etter bestemmelsen i åndsverkloven (åvl) § 43, som implementerer en del av EUs databasedirektiv i norsk rett. En database er vernet når den er resultat av en større investering. Det ligger et stort dugnadsarbeid bak innsamling, registrering, kvalitetssikring og presentasjon av opplysninger av gravminner og registre fra kirkeverger, og i tillegg fotomateriale. Det er derfor ikke tillatt for noen å hente ut data fra gravminnebasen og publisere annet sted. 

Gravminnebasen er også vernet etter markedsføringslovens forbud mot ulovlig etterligning, jf markedsføringsloven §§30 og 25.  

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad