Slekt og Datas styre

Slekt og Datas ledes av et styre som velges på landsmøtet hvert annet år. Styreleder er Morten Thorvaldsen fra Slekt og Data Vestfold.

Landsstyret 2018-2020

Landsstyret velges på landsmøtet i april hvert annet år. Styret for 2018 til 2020 ble enstemmig valgt på landsmøtet i Tønsberg 29.april 2018.

Styreleder:
Morten Thorvaldsen,  Slekt og Data Vestfold

Styremedlemmer:
- Sissel Marit Bue, Slekt og Data Oslo/Akershus (nestleder)
- Per-Ove Uthaug, Slekt og Data Hordaland (økonomiansvarlig)
- Viggo Eide, Slekt og Data Salten
- Heidi Ringsrød, Slekt og Data Hedmark   
- Jan Fredrik Sagdahl, Slekt og Data Sør-Trøndelag
                    

Varamedlemmer: 
- Jonny Lyngstad, Slekt og Data Møre og Romsdal
- Trond Gangnes, Slekt og Data Oppland
- Brit Hauge, Slekt og Data Vest-Agder     

Styreleder i Slekt og Data Morten Thorvaldsen

Styreleder i Slekt og Data Morten Thorvaldsen

Leder og de øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. Slekt og Data ledes av et styre med minst seks medlemmer, inklusive styreleder. I tillegg velges tre vararepresentanter til styret for to år. Styrets oppgave er å forvalte og lede organisasjonen både forretningsmessig og organisasjonsmessig i samsvar med dens formål.

De 18 distriktslagene i Slekt og Data har egne styrer som velges årlig. 

Arbeidsutvalg 2018-2020

Slekt og Datas arbeidsutvalg består av styreleder, nestleder og økonomiansvarlig.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Kontaktpersoner

Morten Thorvaldsen

Morten Thorvaldsen

Styreleder

leder@slektogdata.no
Sissel Marit Bue

Sissel Marit Bue

Styremedlem

nestleder@slektogdata.no
Per-Ove Uthaug

Per-Ove Uthaug

Økonomiansvarlig

okonomiansvarlig@slektogdata.no
Viggo Eide

Viggo Eide

Styremedlem

styremedlem1@slektogdata.no
Heidi Ringsrød

Heidi Ringsrød

Styremedlem

styremedlem3@slektogdata.no
Jan Fredrik Sagdahl

Jan Fredrik Sagdahl

Styremedlem

styremedlem2@slektogdata.no
Trond Gangnes

Trond Gangnes

Varamedlem

varamedlem2@slektogdata.no
Jonny Lyngstad

Jonny Lyngstad

Varamedlem

varamedlem1@slektogdata.no
Brit Hauge

Brit Hauge

Varamedlem

varamedlem3@slektogdata.no

Annonse:

banner ad