Slekt og Datas styre

Slekt og Datas ledes av et styre som velges på landsmøtet hvert annet år. Styreleder er Tone Moseid.

Slekt og Datas styre 2016-2018

Landsstyret 2016-2018

Landsstyret velges på landsmøtet hvert annet år. Styret for 2016 og 2017 ble enstemmig valgt på landsmøtet i Bergen 27.april 2016.

Leder og de øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. Slekt og Data ledes av et styre med minst seks medlemmer, inklusive styreleder. I tillegg velges tre vararepresentanter til styret for to år.

Styrets oppgave er å forvalte og lede organisasjonen både forretningsmessig og organisasjonsmessig i samsvar med dens formål.

De 18 distriktslagene i Slekt og Data har egne styrer som velges årlig. De mange lokallagene er direkte tilknyttet distriktslaget og har ikke egne styrer. 

Arbeidsutvalg 2016-2018

Slekt og Datas arbeidsutvalg består av styreleder, nestleder og økonomiansvarlig.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Kontaktpersoner

Styreleder i Slekt og Data Tone Moseid

Tone Moseid

Styreleder

leder@slektogdata.no
Morten Thorvaldsen

Morten Thorvaldsen

Nestleder

nestleder@slektogdata
Per-Ove Uthaug

Per-Ove Uthaug

Økonomiansvarlig

okonomiansvarlig@slektogdata.no
Jonny Lyngstad

Jonny Lyngstad

Styremedlem

jonny-l@online.no
Bente Nordagen

Bente Nordhagen

Styremedlem

bente.nordhagen@gmail.com
Viggo Eide

Viggo Eide

Styremedlem

viggo.eide@slektogdata.no
Cathrine Apelseth-Aanensen

Cathrine Apelseth-Aanensen

Varamedlem

cathrine@eblix.com
Trond Gangnes

Trond Gangnes

Varamedlem

tron-ga@online.no

Annonse:

banner ad