Om Slekt og Data

Slekt og Data er Norges største frivillige organisasjon for alle som er interessert i slekts- og personhistorie. Vi ble stiftet i 1990 og har i dag over ti tusen medlemmer over hele landet.

Ledersamling Slekt og Data 2016

Formål

Organisasjonens formål er å skape møteplasser og tjenester for alle som er interessert i person- og slektshistorie og gjennom dette tilrettelegge for at disse historiene blir funnet, bevart og formidlet. Vi skal fremme slektsforskning og skape forståelse for den verdien slektshistorie har for vår identitet og kulturarv. ​

Samfunnsnytte

Slekt og Data bidrar til at våre medlemmer finner, bevarer og formidler slekts- og personhistorier og bringer kunnskapen om vår fortid, tradisjoner og skikker videre til nye generasjoner. Sammen med de andre medlemsorganisasjonene i Kulturvernforbundet gjør vi en betydelig innsats for å ta vare på nasjonens hukommelse.

Organisering og drift

Slekt og Data er en frivillig organisasjon med over ti tusen medlemmer fordelt på 18 selvstendige distriktslag, og mer enn 50 tilknyttede lokallag. Slekt og Data ledes av et styre som velges på landsmøtet hvert annet år. 

Alle medlemmer i Slekt og Data blir tilknyttet ett selvvalgt distriktslag. Det er distrikts- og lokallagene som arrangerer medlemsmøter, kurs og foredrag, gjerne i samarbeid med andre lokale foreninger og institusjoner. Distriktslagene har egne styrer som velges årlig. Alt arbeid i distrikts- og lokallagene er basert på frivillighet og dugnadsinnsats. I alt har vi over 300 tillitsvalgte som bidrar med sin fagkompetanse og erfaring.

Slekt og Data har en administrasjon med tre ansatte fordelt på 2,2 stillinger. Administrasjonen holder til i Kulturvernets Hus, midt i Oslo sentrum og er samlokalisert med flere andre kulturvernorganisasjoner. Administrasjonens oppgave er blant annet å legge til rette for at de tillitsvalgte kan få gjort en best mulig jobb for medlemmene, forberede og iverksette styresaker, vedlikeholde organisasjonens medlemsregister, oppdatere nettsiden og utgi medlemsbladet Slekt og Data. Administrasjonen ledes av generalsekretæren.

Finansiering

Organisasjonen finansieres gjennom en årlig medlemskontingent, hvor 25 % går som direkte tilskudd til distriktslagene.

Samarbeidspartnere

Vi er tilsluttet Norges kulturvernforbundFrivillighet Norge, Studieforbundet kultur og tradisjon og har en samarbeidsavtale med Norske Kveners forbund. Vi har et godt samarbeid med Riksarkivaren og Statsarkivene.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad