Ny Gravminnebase er lansert!

Gravminnebasen er nå rustet for fremtiden og for økt vekst.

Bli kjent med den nye Gravminnebasen

Vi er utrolig glade for at vi nå kan lansere gravminnebasen i ny og oppdatert drakt. Dette har vært et tidskrevende og ikke minst kostbart prosjekt for en frivillig organisasjon som vår, som nesten utelukkende er finansieres av medlemskontingent.

Hva er nytt?

I tillegg til at siden har blitt oppgradert, fått et visuelt løft og nå er tilpasset bruk på pc, nettbrett og mobil, har den også fått en del nye funksjonaliteter:

  • Oppgradert avansert søk. I det nye avanserte søket kan søke på flere ulike felt og alternativer. 
  • Enklere å gjøre forbedringer, oppgradering og endringer. Det er nå enkelt å sende inn forslag til nye bilder, nye graver og endringer i opplysninger. 
  • Legg til lenker. I databasen kan du nå legge inn forslag til lenker til andre nettsteder på personsiden, slik at informasjonen om en gravlagt person blir mer utfyllende og gjør det enklere for andre å finne ut mer om vedkommende. 
  • Unik ID, URL og kildereferanse til hver person.
  • Koble personer sammen. Det er nå mulig å koble sammen personer som ligger gravlagt på samme gravsted. Det gjør det enklere å navigere mellom personer som er gravlagt på samme grav. 
  • Register over gravplasser. Mange har savnet en oversikt over gravplasseri databasen. Det er nå lagt til rette for en dugnad, hvor publikum kan registrere kirkegårder over hele landet og legge inn bilder av disse. Du kan også velge å få opp en kartvisning, som gjør det enkelt å finne ut hvor kirkegården er plassert. 

Hvorfor er Gravminnebasen endret?

Gravminneprosjektet ble startet i 2004 og nettsiden har ikke blitt endret siden den gangen. Etterhvert har programvaren blitt utdatert, og det har vært helt nødvendig å oppgradere løsningen for å kunne beholde alle de verdifulle dataene som ligger der. Nettsiden har nå fått et visuelt løft, tilfredsstiller alle krav til universell utforming og er tilpasset alle plattformer. Ikke minst er det nå blitt mye enklere for alle å bidra med økt innhold i basen. 

En viktig del av vår kulturarv 

Gravminnebasen er unik fordi den har bilder av gravminner som har stor kulturhistorisk verdi. Flere av gravminnene finnes ikke lenger fysisk. Gravminnebasen bidrar til at historien om enkeltmennesker blir bevart for ettertiden. Flere hundre gravminner forsvinner hvert år, noen pga plassmangel, andre fordi de er blitt gamle og ødelagte. Gamle gravminner blir ofte ikke ivaretatt, til slutt kan skriften bli såpass uleselige at man ikke lengre kan finne ut hvem som ligger gravlagt der. Informasjon kan også forsvinne når en kirkegård blir nedlagt og glemt. En vandring på en gravplass er som å vandre gjennom historien. Inskripsjoner kan fortelle om yrker og gamle håndverk. Dekorasjoner kan fortelle om sosial status og endringer gjennom tidene.  

Tilgang til alle disse bildene og informasjonen er gratis tilgjengelig for alle. Alle kan gå inn på akkurat den gravplassen de ønsker, å få en oversikt over alle som er registrert der. Slekt og Data har et begrenset budsjett, så for å kunne sikre en god videre bevaring av dette viktige datamateriale har vi fått støtte av Kulturrådet. Støtten utgjør dog kun en mindre del at de totale investeringskostnadene. Resten av kostnadene er dekket av egenkapital som er spart opp gjennom mange år. Vi håper både medlemmer og andre kan få stor glede av basen og de nye mulighetene som ligger der. 

Hvorfor må jeg logge inn?

Søk i gravminnebasen er fortsatt gratis og åpen for alle, men at det nå er litt enklere å søke for medlemmer. Ikke-medlemmer må først velge fylke og kommune. Les mer om hvordan du logger deg inn her.

Lettere å drive dugnad og tilrettelagt for vekst 

Gravminnesiden er bygget opp av dugnadsinnsats over mange år og vi er svært takknemlig for jobben som er lagt ned til nå. Per i dag inneholder databasen navnet på rundt 2,8 millioner personer, og bilder av over 1,9 millioner gravminner. Alle landets graver finnes ikke i basen, men i den nye løsningen blir det enklere å legge inn opplysninger og enklere for flere å bidra. Nå kan man laste forslag til opplysninger rett inn på nettsiden, fremfor å sende inn minnepinner, cd-er og Excel-lister som man måtte tidligere. Nå kan du for eksempel ta med mobilen din på en gravplass, fotografere og laste opp bilder direkte på siden. Sammen kan vi gradvis gjøre siden stadig mer innholdsrik. 

Webinar 31. august kl. 12.00

Bli kjent med den nye Gravminnebasen!  Mandag 31. august kjører vi høstens første webinar hvor vi presenterer den nye Gravminnebasen. Vi viser både ulike søk og hvordan du enkelt kan bidra til å gjøre basen enda bedre. Foredragsholder er Renathe Wågenes.  Hun var i sin tid var initiativtaker til Gravminnebasen og har gjennom årene lagt ned utallige timer for å gjøre Gravminnebasen best mulig for alle slektsforskere.  

Meld deg på webinaret her>>>

Ord og uttrykk

  • Gravplass er en fellesbetegnelse for gravplass, kirkegård, minnelund ol. 
  • Gravminne er betegnelse for gravstein, gravstøtte, minneplate, kors el som settes opp ved en grav. 
  • Minnesmerke er en utformet gjenstand som er varig plassert i det offentlige rom for å minne om en person.

Lykke til i søket ditt! 

Les mer om

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Les mer om

Annonse:

banner ad