Noen forlater oss

Det har vært utskiftninger på kontorene i Øvre Slottsgate 2 B i sommer.

En skulle tro at det var en pandemi, men det er nok mest tilfeldig at alle kontorplassene til Slekt og Data og Slekt og Data Oslo/Akershus har fått nye medarbeidere i løpet av sommeren. 

Informasjonsmedarbeider og redaktør av Slekt og Data, Ida Bergitte Andersen Hundvebakke, har funnet nytt beite lenger sør hos Go Ahead. Vi forventer at hennes innsats som redaktør og informasjonsmedarbeider vil bli fulgt opp av Knut Sørhusbakken, som etter sommeren vil være mer eller mindre fast innslag i gangene i Øvre Slottsgate 2 B.

Generalsekretær i Slekt og Data, Anne Schiøtz, er henta tilbake til Bokhandlerforeningen. Vi ser fram til at etterfølgeren, Lina Bjelland Myrvoll, inntar kontoret i august. Anne kom inn som en organisasjonsbygger og har gitt inspirasjon og mange gode innspill på hvordan Slekt og Data skal framstå med gode tilbud til medlemmene og dyktige tillitsvalgte. Vi har særlig merka oss det digitale tilbudet til medlemmene under pandemien, med mange gode webinarer og digitale tillitsvalgtmøter. 

Slekt og Data Oslo/Akershus har hatt egen kontormedarbeider og redaktør siden 2007. Liv Ofsdal jobba allerede på kontoret til DIS-Norge, og det var helt naturlig å spørre henne om ho ville ta ansvaret for Disputten og våre kontortjenester, først i 10 % stilling, seinere opp til 25 %, ettersom distriktslaget vokste og aktivitetene økte. Nå har valgt å gå av med pensjon, men vi får nok se henne fortsatt aktiv, særlig med arbeidet med transkribering og publisering av den kommunale folketellinga i Kristiania og Aker 1923. Vibeke Borg er allerede på plass i en 50 % stilling med god innføring i arbeidsoppgaver av flere styremedlemmer. 

Vi hadde et siste møte og takket av Anne og Liv 2. juni 2021. Samtidig hadde Knut flyttet inn i sitt kontor. Nå er det slik at hovedorganisasjonen og distriktslaget okkuperer fire kontorer ved siden av hverandre, et samarbeid vi er sikker på vil være svært fruktbart også i årene framover. 

Takk til de tre som forlater oss! De har absolutt vært med å bygge og forme organisasjonen slik vi ser den i dag. 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad