Nedsatte kursavgifter i Slekt og Data Oslo/Akershus

Slekt og Data Oslo/Akershus har en god økonomi, og dette bør komme medlemmene til gode. Vi har derfor bestemt å redusere kursprisene våre.

Vi håper det vil medføre at vi får flere deltagere på kursene.

Samtidig innfører vi enhetlige kursavgifter for kurs arrangert av lokale grupper, slektsprogramgrupper og DNA-gruppen. De nye kursavgiftene gjelder for kurs annonsert fra og med 27. januar 2020.

Følgende priser er vedtatt:

Velkomstmøte: Gratis.

En dags kurs : NOK 300.

To dagers kurs:NOK 400.

Tre dagers kurs: NOK 500.

Fire dagers kurs: NOK 600.

Fem dagers kurs: NOK 700.

Alle kurs tillegges medlemskontingenten for ikke medlemmer.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad