Nasjonal hederspris tildelt Britt Iren Neergaard

På Slekt og Datas landsmøte 2020 ble det delt ut en ærespris og fire hederspriser, den ene til Britt Iren Neergaard fra Slekt og Data Møre og Romsdal.

Hederspris

Prisen består av et diplom og en glassbjørn.

Begrunnelsen for tildelingen var som følger:

Britt Iren Neergaard har vært medlem i Slekt og Data i 18 år. Hun har hele tiden, jevnt og trutt, møtt frem på medlemsmøtene i Molde. Hun har vært med i tilrettelegging av medlemsmøter, samt vært foredragsholder mange ganger. I tillegg har hun vært med å arrangere mange kurs med diverse tema. Hun har også fartstid som vara i 2 år i styret i Slekt og Data sentralt. Mange kjenner henne fra utallige tillitsmannskonferanser og flere landsmøter.

Hun har vært styremedlem i 1 år og kasserer i 11 år i Slekt og Data Møre og Romsdal fra 2008 og fram til og med 2019. I tillegg har hun i mange år vært ansvarlig for nettsidene våre og gjort en enorm jobb med disse.

Britt Iren Neergaard

Britt Iren Neergaard

Britt Irene fortjener hedersprisen for sin ekstraordinære innstas - både gjennom mange år, men også på mange fronter.

Gratulerer!

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad