MYE SOM SKJER I SLEKT OG DATA SØR-TRØNDELAG

To spennende aktiviteter har nettopp startet opp

Gruppe for å skrive slektsbok med 21 medlemmer. Deltagerne skal skrive om historien til slekta si eller til enkeltpersoner. Resultatet skal presenteres i bokform eller digitalt. Deltagerne skal å lære av og inspirere hverandre. Prosjektleder: Ann-Carin Bøyesen (ancabo@online.no)

 

Gruppe for AMF-korrigeringer har 29 medlemmer. A, M og F er første bokstav i navnet på tre amerikanske slekts-firmaer som bisto Arkivverket med å digitalisere kirkebøker. Det er gjort mange feil i tillegg til at opplysninger mangler. Slekt og Data Sør-Trøndelag, i samarbeid med Arkivverket, har tatt oppgaven med å korrigere disse feilene for alle kommunene i gamle Sør-Trøndelag. Prosjektleder: Helen L. Bargel (helbargel@gmail.com)

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad