Årsmøte og medlemsmøte Slekt og Data Vestfold 18. mars 2021

Velkommen til årsmøte og medlemsmøte i Slekt og Data Vestfold.

18. mars 2021, klokka 18:30 - 21:00

Arrangementstype:Medlemsmøter
Sted:Stokke bygdetun/Nettmøte
Arrangør:Slekt og Data Vestfold
Påmeldingsfrist:
Påmeldingsinfo:Ingen påmelding
Kontaktperson:

John Ludvigsen leder@vf.slektogdata.no

Pris:0

Velkommen til årsmøte og medlemsmøte i Slekt og Data Vestfold.

Agenda for årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å signere protokollen. 
3. Styrets beretning 2020
4. Resultatregnskap og balanse for 2020, og Revisors beretning
    Styrets ansvarsfritak. 
5. Innkomne saker. 
6. Budsjett 2021. 
7. Valg av leder, styremedlemmer og revisor

Etter årsmøtet vårt vil Dag Antonsen, utvikler av GeneaSky, fortelle oss om det norske slektsprogrammet som veldig godt egnet og tilpasset slektsforskning i Norge.

Annonse:

banner ad