Medlemsmøte Slekt og Data Vestfold 17. september 2020

Velkommen til årsmøte og medlemsmøte i Slekt og Data Vestfold.

17. september 2020, klokka 18:30 - 21:00

Arrangementstype:Medlemsmøter
Sted:Stokke bygdetun
Arrangør:Slekt og Data Vestfold
Påmeldingsfrist:
Påmeldingsinfo:Ingen påmelding
Kontaktperson:

John Ludvigsen

Pris:0

Velkommen til medlemsmøte i Slekt og Data Vestfold

Etter en lang pause starter vi opp igjen med møter, og det første vi gjør nå i høst er å avholde årsmøtet for Slekt og Data Vestfold.  

Agenda for årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å signere protokollen. 
3. Styrets beretning 2019. 
4. Resultatregnskap og balanse for 2019, og Revisors beretning
    Styrets ansvarsfritak. 
5. Innkomne saker. 
6. Budsjett 2020
7. Valg av leder, styremedlemmer og revisor
8. Valg av representant til Slekt og Datas Landsmøte

Etter årsmøtet holder vi vanlig medlemsmøte med disse temaene:

Bruk av den nye Gravminnebasen. Den gir oss en lang rekke muligheter og funksjoner som vi har savnet.

Vi ser også på på flere kilder rundt dødsfall som Digitalarkivets dødsfall i Norge 1951-2014 og Våre minnesider.

Lenke til digital stream av medlemsmøte og årsmøte: 

Annonse:

banner ad