Medlemsmøte Haugaland 8. november 2021

Sverre Halleraker holdt et foredrag om "Liv og virke i det gamle bondesamfunnet"

Sverre Halleraker

Lokalhistoriker Sverre Halleraker holdt foredrag om hvordan folk levde i det gamle bondesamfunnet.

Foredraget tok utgangspunkt i artikler Halleraker har skrevet, og som har vært trykket i lokalavisa Vestavind. Arbeidet hans dreier seg for det meste om lokalhistorie fra Sveio på 1800-tallet, og da særlig om hvordan vanlige folk levde på denne tiden. 

I foredraget skildret Halleraker hvordan livet var på landsbygda på 1800-tallet. Han tok også for seg klasseskillet i det gamle bondesamfunnet, og hvordan det var å tilhøre husmannsklassen, og hvordan de aller fattigste hadde det. Vi fikk også høre om hvor viktig vårsildfisket var for hele befolkningen på Haugalandet, og dessuten om de som tok det store skrittet og reiste til Amerika.

Mange av artiklene Halleraker har skrevet er samlet i boka "Tilbake til røtene - livet i Sveio-bygdene på 1800-tallet". Alle artiklene han har skrevet kan leses på hjemmesida hans: https://sverre-halleraker-lokalhistorie.no.

Kornskjæring på Fjon

Kornskjæring på Fjon (Foto: Sveio Gards og ættesoge, bind 3)

 

Publikum

Publikum

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler