Medlemsblad nr. 2 ute i disse dager!

Årets andre blad har temaet «Kilder du ikke visste om?», og artiklene viser at det finnes et stort spekter av kildemateriale vi kan lete i for å bli enda bedre kjent med våre forfedre.

I disse dager mottar nær 9000 medlemmer rundt om i landet årets andre blad i sine respektive postkasser. Med temaet «Kilder du ikke visste om?» løfter vi frem mange ulike kilder du kan bruke i søken etter historiene, og vi håper du får lyst til å utforske dette materialet som bare ligger der ute og venter på deg!

Bladet tar for seg de sju underkategoriene USA, bosted, jobb og utdanning, tidsskrifter, fotografier, helse og omsorg og krig, i tillegg til tre slektshistorier og et intervju med webinarforeleser og slektsforsker Jonny Lyngstad – i alt 19 artikler noe for enhver smak.

Du kan lese hele medlemsbladet digitalt på vår nettside eller fysisk gjennom levering i postkasse. Alle artiklene kan du også lese som egne nettsaker her:

Intervju:

USA:

Bosted:

Jobb og utdanning:

Tidsskrifter:

Fotografier:

Helse og omsorg:

Krig:

Slektshistorier:

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad