Matrikkel, jordeiendom og skyldsetting av jord

Velkommen til lærerikt medlemsmøte med slektsprat der du kan lære mer om matrikkel, jordeiendom og skyldsetting med den erfarne slektsforskeren Jonny Lyngstad

14. april 2021, klokka 18:00

Arrangementstype:Medlemsmøter
Sted:Teams
Arrangør:Slekt og Data Oppland
Påmeldingsfrist: 13 april 0021
Påmeldingsinfo:leder@op.slektogdata.no
Kontaktperson:

Trond Gangnes

Pris:Gratis

jonny lyngstad

Engasjert forteller

Hvordan tolke kildene? Hva forstås med matrikkel, landskyld og jordeiendom? 

Jonny Lyngstad vil fortelle om hvilke opplysninger du kan finne om en gard i kildene, hvilke kilder kan du kan benytte, og hvordan tolke de. Dette er et lærerikt foredrag om hvordan du får mer "kjøtt" på benet i din slektsforskning, og egner seg like godt for deg som er nybegynner i slektsforskning som deg som er mer øvet.

Her er litt om hva du kommer til å lære mer om:
Matrikkelsystemet er Norges offisielle eiendomsregister, og ut fra en matrikkel over alle gårdene i fogderiet kan man finne opplysninger om skyld (skattetakst), og kanskje eiere og brukere.

Landskyld var en årlige avgift en leilending betalte til jordeieren for leie av jorda. Landskylda ble fra middelalderen et mål for en jordeiendoms verdi og ble brukt i forbindelse med arv, kjøp og salg og ved skattlegging.

Eiendomsforhold for jordeiendommer var fra middelalderen og fram til 1800-tallet, ofte kompliserte. Det var mange eiere til ett og samme gårdsbruk. Grunnet til dette av arv, byttehandel, kjøp og salg. På 1600-tallet var de aller fleste bønder leilendinger, det vil si at de leide jorda av andre. Gårdbrukeren hadde full bruksrett til gården, og selve gårdsdriften ble som regel ikke påvirket av innfløkte eiendomsforhold. Eierne kunne være kirken, embedsmenn, byborgere og andre bønder. Den som var leilending måtte betale landskyld til eierne, denne ble fastlagt etter takst for hver gård. Landskylda var ofte fastsatt i naturalier, som smør, korn og skinn. Et gårdsbruk kunne for eksempel ha ei landskyld på to lauper smør. Etter hvert som stadig flere bønder ble selveiere, falt bruken av landskyld bort.


Du kan forberede deg til møtet ved å se Jonnys webinarer om temaet. 
Vil du vite mer om jordeiendom, kan du lese Kristian Hunskaars Masteroppgave.

Se påmeldingsinfo helt i toppen. Etter påmelding mottar du link til møtet, som du klikker på for å delta. Trenger du mer informasjon om hvordan du kan logge på Teams, se lenke.

Bruk muligheten av å delta på Slekt og Data Opplands medlemsmøte via Teams, dette blir et møte du kan delta i fra sofakroken, helt kortreist og i kjente omgivelser. Vi sees på "Slektsprat med kaffe" 14/4.


 

Annonse:

banner ad