Kurs om skifter

I slektsforskningen vil du før eller siden ønske å kunne "tyde" et arveskifte. I skiftene kan du få mye informasjon om familierelasjoner og tiden de levde i på bakgrunn av verdiene som er opplistet.

Digitalarkivet: Skifteprotoll nr 8, Romsdal sorenskriveri

Kurs om skifter

Slekt og Data Rauma arrangerer kurs om skifter for alle som ønsker grundig innføring i skiftesystemet. Bygdebokforfatter og mangeårig slektsforsker Jonny Lyngstad er foreleser.

  •   Korleis finne dei i digitalarkivet ?

  •   Kva kan vi vente å finne ?

  •   Gjennomgang av typiske eksempel. Systematikk.

  •   Brukte måleeiningar / pengesystemet (dalar, ort og   skilling)

  •   Typiske ord og uttrykk i skifta osv.

  •   Gotiske forkortingar.

  •   Måleeiningar for vekt, lengde, rom og pengar

  •  Verdisetting og geografiske variasjonar.
     

Kursdager:

Onsdag 4. mars 18.00–21.00
Tirsdag 17. mars 18.00–21.00
Onsdag 25. mars 18.00–21.00

Ved behov en fjerde kurskveld: Onsdag 1. april 18.00–21.00

Sted: Rauma videregående skole.
Enkel servering i kantina til sjølkost.

Pris: Kr 300,- for medlemmer
         Kr 500,- for ikke-medlemmer
 

Påmelding til:
rauma@mr.slektogdata.no  (Arvid Håkon Moe tlf 99103165) , innen 16. februar.

Kurset støttes av Studieforbundet Kultur og Tradisjon

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad