Kurs i lesing av gotisk håndskrift - dag 1 av 4

Gotisk håndskrift kan være vanskelig å tyde. Dette gjør slektsforskning vanskeligere både for nybegynnere og de mer rutinerte. Interessante opplysninger i skifter og eldre kirkebøker kan dermed bli utilgjengelige. Bokstaver og tegn er forskjellig fra senere tiders latinsk håndskrift, og man støter på ukjente ord og begreper.

19. februar 2018, klokka 18:00 - 21:00

Arrangementstype: Kurs
Sted: Kursrommet, Kulturvernets Hus, Øvre Slotts gate 2b, Oslo
Arrangør: Slekt og Data Oslo/Akershus
Påmeldingsfrist:
Påmeldingsinfo: Påmelding bes innholde kursnr OA-GO-0218
Kontaktperson: Kursadministrator: kurs@oa.slektogdata.no
Pris: Medlem: Kr 1000,- Andre: kr 1500,-

Kurset i vårterminen går over 4 kvelder i februar/mars.

I vårkurset vil hovedvekten ligge på tyding og transkripsjon av lettere tilgjengelige kirkebøker og dokumenter. Vi vil også gjennomgå vanlige forkortelser i kirkebøker. Egne skriveøvelser er et viktig ledd i opplegget.

Annonse:

banner ad