Trondheimsbasen 2021

Trondheimsbasen er et søkeverktøy mot en rekke kilder av interesse for blant annet slektsforskere. Kildene var i de første versjonene fra Trondheim, men er etter hvert utvidet til å gjelde en lang rekke andre kommuner i Trøndelag og søndre del av Helgeland i Nordland fylke. I TB-2021 er det vel 4 millioner dataposter fra 1840 kilder

Trondheimsbasen 2021

Snarveien til slekt i Trøndelag og Helgeland

Nå tilgjengelig på minnepinne, cd eller som direkte nedlasting.

Tilgjengelig både for Windows (pc), Mac og iPad/iPhone
Nedlasting koster kr 400,-
cd og minnepinne koster kr 500,- porto inkludert.


Hva Trondheimsbasen 2021 omhandler finner du HER, eller i margen til høyre


Bestill Trondheimsbasen 2021 ved å klikke HER

Trondheimsbasen 2021 er en database over personer hentet fra forskjellige kilder som berører kommuner i hele Trøndelag samt søndre del av Helgeland.
Kildene er lokale folketellinger, kirkebøker, fremmedprotokoller, dødsmeldinger, flytteprotokoller, sjømannsruller, emigrantprotokoller, tukthusprotokoller m.m.

Trondheimsbasen 2021 omfatter:

  • 1840 søkbare kilder og inneholder 4 millioner søkbare personposter. Mange av disse finnes også på Digitalarkivet. Her finner du også klikkbare linker til originalen. Og hele 180 av disse kildene finnes søkbare kun i Trondheimsbasen.
  • I tillegg er det 2700 kilder som ikke er søkbare, men her kan du bla i kilden som i en vanlig bok. Disse kommer fra nesten 50 forskjellige arkiver til sokneprester, lensmenn, fogder og sorenskrivere.
  • Her finnes også 5000 lenker til kirkebøker, dødsfallsprotokoller og branntaktstprotokoller som ligger på Digitalarkivet. Denne kildelisten inneholder også folketellinger, manntall og militære ruller fra Statsarkivet i Trondheim. Ved hjelp av disse lenkene er det mulig gå til Arkivportalen og bestille kildemateriale til lesesalen ved Statsarkivet i Trondheim.

Med de nye kildene er Trondheimsbasen
nå blitt et søkeverktøy og en snarvei til hele
7000 slektskilder i Midt-norge og søndre Helgeland.


Trondheimsbasen

Tanken bak Trondheimsbasen er at det skal være et hjelpemiddel for slektsforskere når de skal søke i forskjellige kilder etter personer. Trondheimsbasen er derfor ingen kilde, men et verktøy mot kilder. De fleste kildene finnes på Digitalarkivet og er derfor også søkbare der. Men en del kilder finnes foreløpig bare på Trondheimsbasens egen server. Søkemulighetene i Trondheimsbasen er annerledes enn på Digitalarkivet og den vil derfor være et godt supplement til søk i DA. Når en har funnet en aktuell person, er det den kilden som opplysningen er hentet fra som blir forskerens kilde.

   HER finner du en oversikt over kildene i TB-2021.  Eller også i margen til høyre

Trondheimsbasen er et søkeverktøy mot en rekke kilder av interesse for blant annet slektsforskere. Kildene var i de første versjonene kun fra Trondheim, men er etter hvert utvidet til å gjelde en lang rekke andre kommuner i hele Trøndelag samt søndre del av Helgeland i Nordland fylke.

Trondheimsbasen 2021 koster kr 400 for direkte nedlasting, og 500 for cd eller minnepinne sendt i posten.

Trondheimsbasen 2021 bestiller du ved å klikke HER

Har du spørsmål om et eller annet så send en epost til salg@trondheimsbasen.no

trondheimsbasen

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad