Vang

Vangsboka [1]: G.nr. 178-194 (Nasjonalbiblioteket)

Vangsboka [2]: G.nr. 153-177 (Nasjonalbiblioteket)

Vangsboka [3] (ikke publisert)

 

Veldre

Veldre Bygdebok: (Veldre Historielag)

 

Vinger

Vinger bygdebok 1: gards- og slektshistorie (Nasjonalbiblioteket)

Vinger bygdebok 2: gards- og slektshistorie (Nasjonalbiblioteket)

Vinger bygdebok 3: gards- og slektshistorie Austmarka med Varaldskog (Nasjonalbiblioteket)

Vinger og Eidskog (Nasjonalbiblioteket)

 

Ytre Rendalen

Ytre Rendal: gard og ætt (ikke publisert)

 

Øvre Rendalen

Øvre Rendalen: gårdenes og slektenes historie (Nasjonalbiblioteket)

 

Åmot

Åmot bygdebok. 1 : Garder og slekter (Nasjonalbiblioteket)

Åmot bygdebok. 2 : Garder og slekter (Nasjonalbiblioteket)

Åmot bygdebok. 3 : Med bidrag om geologien (Nasjonalbiblioteket)

 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad