Jordet krets i Trysil kommer med ny grendebok

Bygdebøkene for Trysil, utgitt av Trysil kommune, har vært både kjær og nyttig lesning for mange.

Foto: Egil Enemo

Hvorfor lages det grendebok for Jordet krets?

Trysil kommune har per dags dato ingen planer om å oppdatere bygdebøkene for Trysil, så derfor har noen personer i Jordet gått sammen om å lage en revidert og oppdatert bok, men da begrenset til Jordet krets. 

I denne boka samler vi slektsopplysningene fra bind 2 og 7 av Trysilboka, og legger inn nye opplysninger fram til 31.12.2022. Dette gjør vi for å slippe å slå opp i tre bøker for å finne samlet slekt.

I tillegg er det 25 år siden Trysilboka 7 kom ut, så er det også i 2023 ca. 300 år siden vi fikk fast bosetting i grenda, så derfor vil både historikk, grendedel og slektsdel bli revidert og oppdatert.

Gards- og slektshistorie føres fram fra forrige bok og fram til og med 2022. Anslagsvis blir boka på 400 sider.
 

Hva med bilder?

Bildematerialet blir også endret, med tidligere upubliserte og nye fotos fra de siste 25 årene av personer, begivenheter og landskap, mange i farger.
 

Når kommer grendeboka i salg?

Vi har som mål å få boka i salg høsten 2023, og det er pr dato kommet ca. 325 forhåndsbestillinger.
Ønsker du boka, så kan den bestilles hos Blankloken@outlook.com. Forventet pris ca. 500 kr.

 

Mer informasjon og oppdatering om boken kan du få ved å gå inn på Facebook siden til Blankloken bokforlag

 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad