Høringssvar og innspill

Vi bidrar med høringssvar og deltar i den politiske debatten der hvor dette er nødvendig for å skape forståelse for den verdien slektshistorie har for vår identitet og kulturarv.

Kontaktpersoner

Anne Schiøtz

Anne Schiøtz

Generalsekretær

generalsekretar@slektogdata.no

Annonse:

banner ad