Finner du din formor i disse kildene?

På denne kvinnedagen ønsker vi å løfte frem to kilder til norsk kvinnekamp, hvor svært mange kvinner deltok.

Foto: Johs. Johannesen/Domkirkeodden

To kilder til kvinnekamp

Kvinnelig stemmerett og medbestemmelsesrett i nasjonale saker var lenge en av de viktigste kampsakene for kvinner. Arbeidet og engasjementet som lå bak kan vi også se i kildene. Vi velger å løfte frem to av disse under.

Underskriftskampanje for kvinnelig stemmerett

Kvinner fikk stemmerett i 1913, men det lå mange års arbeid bak denne retten. Første gangen dette spørsmålet ble behandlet var i 1890. Noen dager før saken skulle opp i Stortinget sendte Kvindestemmeretsforeningen inn 4533 underskrifter til støtte for grunnlovsforslaget. Du kan lese mer om aksjonen og se alle underskriftene på Stortingets nettsider.

Underskriftskampanje for unionsoppløsningen

Da den norske befolkningen skulle stemme over forslaget om at Norge skulle gå ut av union med Sverige i 1905, var det bare menn over 25 år som fikk lov til å delta. Det synes mange kvinner var svært urettferdig, og det ble satt i gang en stor underskriftsaksjon. Dette resulterte i at 565 foreninger og nesten 300 000 kvinner skrev under for unionsoppløsningen, og det på et par uker. Om du er nysgjerrig på om din formor skrev under på denne kampanjen finner du alle listene digitalisert på Stortingets nettsider.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad