En smakebit fra ledersamlingen for tillitsvalgte 2019

Årlig samles landsstyret og alle lederne i distriktslagene våre for å dele erfaringer og stake ut kursen videre. Slekt og Data er i en rivende utvikling og har mange spennende prosjekter på gang. Her får du en liten smakebit av noe av det ble drøftet på årets ledersamling. 

Ledersamling 2019

Ledersamlingen 2019

Det er våre tillitsvalgte som årlig arrangerer mange hundre ulike arrangement til glede for alle våre medlemmer. Ledersamlingen er en anledning for å dele kunnskap og erfaringer, få faglig påfyll og informasjon, og ikke minst stake kursen fremover i fellesskap.

Her får du en liten smakebit av noe av det ble drøftet på årets ledersamling. 

 • Slekt og Data er nå i full gang med å lage en ny og moderne Gravminnedatabase. Målet er at det skal bli enda enklere å laste opp og publisere bilder av gravminner. 
   
 • Slekt og Data har skiftet ut vårt gamle medlemssystem til en moderne løsning som har vært etterspurt av mange. Medlemmene vil først merke dette i løpet av november 2019, når "Min side" og innlogging for fullt integreres i nettsiden. E-poster til medlemmene sendes også ut via medlemssystemet (Zubarus). 
   
 • Slekt og Datas mange tillitsvalgte og frivillige legger ned en enorm dugnadsinnsats. Vi ønsker i enda større grad å kunne dokumentere denne samfunnsnytten overfor politikere og andre offentlige institusjoner. 
   
 • Vi fikk besøk av ny frivillighetskoordinator i Arkivverket, Jon Are Vøien. Han fortalte om hvordan Arkivverket ønsker å inngå tettere samarbeid med frivillige, blant annet til skanning av arkivmateriale. Lars Nygård fra Arkivverket gav en statusrapport om Historisk befolkninsregister. 
   
 • Det ble gitt en smakebit fra Slekt og Datas studieturer til USA og til Tornedalen. Mer om dette kommer på nettsidene vår etterhvert.
   
 • Til landsmøtet 2020 skal det legges frem reviderte vedtekter. På ledersamlingen ble disse gjennomgått og drøftet i fellesskap. Valgkomiteens leder informerte også om at arbeidet med å komme med forslag til styremedlemmer for perioden 2020-2022 er påbegynt og oppfordret til å sende forslag til valgkomiteen. 
   
 • Slekt og Data bruker Office365 som samhandligsplattform og intranett for alle våre tillitsvalgte og frivillige med ulike verv. Her finnes det en rekke spennende og gode måter å samarbeide på som det ble gitt ytterligere opp læring i. 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad