En lensmann og hans sønner

Lensmann Haagen Olsen på Sund i Gildeskål har en fremtredende plass i Gildeskåls historie. Om dette fortalte Oscar Berg i et levende og interessant foredrag på medlemsmøtet 3. november.

Oscar Berg i Stormen

Her fikk vi følge Haagens oppvekst i Rana til han endte opp som lensmann i Gildeskål. Videre fikk vi et innblikk i hans 7 sønners utdannelse og videre karriere der de til slutt endte opp som riksadvokat, arkitekt, havforsker, lensmann, overingeniør, grosserer og advokat. Vi var også innom restaureringen av middelalderkirka på Inndyr.

Kun 17 personer møtte opp denne torsdagen, men foredraget som helhet kan du få med deg her: https://vimeo.com/750700220

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad