Digitalt møte ! Medlemsmøte 4. mars 2021

Medlemsmøtet den 4. mars er foreningens årsmøte. Vanlige årsmøtesaker. Etter årsmøtet: Bokpresentasjon av Ellen Miøen Sæther .

4. mars 2021, klokka 19:00 - 21:00

Arrangementstype:Medlemsmøter
Sted:Digitalt møte
Arrangør:Slekt og Data Vest-Agder
Påmeldingsfrist:
Påmeldingsinfo:
Kontaktperson:
Pris:Møtet er gratis

Dagsorden

a.         Godkjenning av frammøtte representanter og fullmakter

b.         Valg av møteleder og referent, samt to til å undertegne referatet

c.         Styrets beretning om siste års virksomhet

d.         Regnskap med revisors beretning

e.         Innkomne forslag fra medlemmene

f.         Budsjett for 2021

g.         Valg av:

- styre

- revisor

- valgkomité på 2-3 medlemmer

 

 ETTER ÅRSMØTET:

Bokpresentasjon av Ellen Miøen Sæther

 

 

 

 

Annonse:

banner ad