Det store jubileumsåret

En stor takk til alle tillitsvalgte og frivillige som bidrar til at våre medlemmer finner, bevarer og dokumenterer sine røtter.

Foto: Slekt og Data 2019

20 og 25 års jubileum

Slekt og Data har 18 distriktslag over hele landet.  Siste året kan hele 11 distriktslag markere at de i 20 eller 25 år har fremmet slektsforskning og skapt forståelse for den verdien slektshistorie har for vår identitet og kulturarv.  

Frivillighet og dugnadsinnsats

Alt arbeid i distriktslagene er basert på frivillighet og dugnadsinnsats, hvor våre mange tillitsvalgte som bidrar med sin fagkompetanse og erfaring. Årlig arrangeres det cirka tusen ulike kurs, møter og foredrag over hele landet.  En stor takk til alle tillitsvalgte og frivillige som bidrar  til at våre medlemmer finner, bevarer og dokumenterer sine røtter! Jubileene ble markert på Slekt og Datas konferanse for alle tillitsvalgte. 

25 år:

 • Slekt og Data Salten - 1. januar 1993 
 • Slekt og Data Rogaland - 17. januar 1994 
 • Slekt og Data Oslo/Akershus 19. mai 1994
 • Slekt og Data Sør-Trøndelag 26. mai 1994  
 • Slekt og Data Møre og Romsdal 28. mai 1994

20 år:

 • Slekt og Data Østfold - 21. november 1998
 • Slekt og Data Oppland - 12. desember 1998 
 • Slekt og Data Hedmark - 25. januar 1999
 • Slekt og Data Sogn og Fjordane - 18. januar 1999 
 • Slekt og Data Telemark - 23. januar 1999 
 • Slekt og Data Buskerud - 11. mars 1999  

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad