Bruk av hypoteser i navnetradisjoner

Navnetradisjoner er viktig i slektsforskning for å spore slektsforhold. Hvis du har funnet ut at en gårdsbruker rundt 1700 het Anders Hansen og at hans forgjenger på gården viser seg å hete Hans, så er det en rimelig gjette på at Anders var sønn av Hans. Dette er det fullt ut forsvarlig å gjøre, men bare dersom du behandler denne hypotesen som det det er, nemlig en teori. Dessverre er det mange ferske slektsgranskere som misforstår dette med hypoteser og legger personer og slektskapsforhold fra slike resonnementer inn i sine databaser uten nevneverdige forbehold.

Annonse:

banner ad