Bidra til bedre data i Gravminnebasen

Mange tusen nye bilder fra Vestfold på plass i Gravminnebasen, og aldri før har så mange jobbet med å legge ut nye data.

Gravminnetekst

Noen tips om innholdet i Gravminnebasen, og kanskje vil du bidra til enda bedre innhold?

Vi har aldri hatt så mange som har jobbet med gravminnebasen som det vi har nå etter at vi fikk laget de nye nettsidene. Faktisk er den aller største endring på "baksiden", der hvor alle koordinatorene legger inn bilder og data. Alt som er gjort der er laget for å få mye hyppigere oppdateringer, og mye kortere tid før nye data blir publisert. Faktisk kan nå mange jobbe i parallell med oppdateringer på en og samme gravplass. Alle disse nye mulighetene gir oss en mye bedre database med mye mer innhold enn tidligere.

Hvordan kan du bidra til å gjøre innholdet i basen enda bedre?

Rent bortsett fra datoer er det flere veldige nyttige informasjoner vi kan finne i basen dersom dette er lagt inn. Fødested er et veldig godt eksempel. Dersom du finner en mulig ane død vil det være svært nyttig å få vite at personen er fra et helt annet sted i landet enn der vedkommende er gravlagt. Det samme kan også bosted være. Bare se for deg at du finner mange mulige personer og er usikker på hvem som er den riktige. 

Store og små bidrag er like velkomne. Alle små endringer om tilleggsopplysninger bør sendes inn som forslag så vil disse bli sett over og publisert så fort man rekker. Dersom du vil jobbe mer systematisk med en hel gravplass bør du først kontakte gravminnekoordinator i det aktuelle distriktet. Dette for å unngå dobbeltarbeid. Du kan selvsagt like gjerne jobbe med et helt annet distrikt enn der du bor.

Du vil også kunne finne en og samme person på flere gravplasser.

Mange ønsker å bli gravlagt et annet sted enn der de bor, ofte for å bli gravlagt på samme sted som andre slektninger eller et sted de har tilknytning til. Du vil også kunne finne en og samme person på flere gravplasser. Dette er ikke like lett å finne ut av eller å tolke mange ganger. Forklaringen er ofte at gjenlevde ektefelle flytter til et annet sted i landet og dør der mange år etterpå. Ofte vil da slektningene føre på begge foreldre på samme gravminnet. Det flotte er at nå kan vi opprette lenker mellom disse posteringene av en og samme person.
Til dette benytter vi de nye lenkefeltene og lager krysskoblinger her slik at brukerne av base kan se sammenhengen. 

Vi kan også lenke til andre kilder som Digitalarkivet, Våre Falne eller Nasjonalbiblioteket.

Gravlagt dato må være feil tenker vi sikkert mange ganger når det er langt mellom dødsdato og dato for gravlagt. Fram til for noen tiår siden var det vanlig med begravelse i løpet av noen svært få dager. Men i nyere tid er det mer og mer vanlig at det kun er en bisettelse som er seremonien som blir avholdt. Kirkevergen vil fortsatt registrere gravlagt dato og dermed legger vi inn dato for bisatt i merknadsfeltet.

Den mystiske grønne knappen må du huske på å fjerne når du endrer fra helt eller delvis ukjent tidspunkt til en dato som er kjent. Dersom du ikke tar bort den knappen først blir datoen lagret feil.

Noen ganger registrerer vi gravminner med uvanlige, gripende eller faktisk morsomme tekster slik som på dette gravminnet fra Horten.

Gravminnetekst

Foto: Kjell Roppestad

Stå ikke der og frys, gå hjem.

Les mer om

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Les mer om

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad