Årsmøtet 2023

Årsmøtet ble avholdt 2. mars 2023

Gerd Karin Lysholm og Viggo Eide 2. mars 2023. Foto Anne Grete Mensen

Årsmøtet 2023

Årsmøtet ble avholdt med 14 medlemmer til stede. Viggo Eide var effektiv møteleder, og Gerd Karin Lysholm  referent.

Årsmøtet vedtok navneendring, navnet er endret fra Slekt og Data Salten til Slekt og Data Nordland.

Valgkomiteens forslag til styre ble enstemmig vedtatt.

Leder: Bjørn Finnes 
Styremedlemmer:  Kolbjørn Ingebrigtsen, Geir Knutson, Anne-Kathrine Henriksen, Steinar Eggen, Tore Moen og Lill Tove Lunheim (herav en nestleder, en kasserer og en sekretær)
Varamedlemmer: Magne Mæle, Lars Erik Jamtli og Anne Knutssøn

Når styret har konstituert seg med nestleder, kasserer og sekretær, kan du se det her: Styre valgt 2023 

Strømmete foredrag i 2022

Årsmeldingen viser at Slekt og Data Salten hadde ni medlemsmøter i 2022. Alle disse ble strømmet.

6. januar 
Sedelighetssaker på Helgeland med Kirsti Holand og Gerd Karin Lysholm. Her ser du opptaket.

3. februar 
ÁRAHÁVDI – SKJULTE SKATTER med Marit Johansen og Elisabeth Misvær. Her ser du opptaket.

3.mars 
Årsmøte og "Alternative kilder" med Bjørn Finnes. Her ser du opptaket.

7. april 
Forskning i utlandet med FamilySearch med Anne-Kathrine Henriksen. Her ser du opptaket.

5. mai 
Andre verdenskrig i Salten med Kjell Bakken. Her ser du opptaket

31. august
Engen- og Margrinislekta i Bodø  med Steinar Engen. Her ser du opptaket

6. oktober 
Vegakveld.  Her ser du opptaket

3. november 
Lensmann Haagen Olsen på Sund og hans sønner med Oscar Berg.  Her ser du opptaket

1. desember 
Til bunns i Barentshavet under 1. verdenskrig  med Jan Oscar Bodøgaard.  Her ser du opptaket

Slekt på øya Tenna på Helgeland

Etter årsmøtet holdt Gerd Karin Lysholm foredraget Slekt på øya Tenna på Helgeland. Se omtale her: Slekt på øya Tenna 

Strømming

Årsmøtet og foredraget ble strømmet. Du finner opptaket her: Årsmøte 2023 og foredraget "Slekt på Øya Tenna på Helgeland". 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad