Årsmøtekunngjøring

Slekt og Data Nord-Trøndelag årsmøte 2021

Åsmøte SoD N-T

Til alle medlemmer i Slekt og Data Nord-Trøndelag!

  • Årsmøtet i Slekt og Data Nord-Trøndelag avholdes i år på Backlund hotell, Levanger den 18. mars 2021.
  • Innmelding av saker til Årsmøtet må skje til styret innen 18. februar.
  • Innkalling, saksliste og nærmere informasjon blir sendt ut i uke 9.

På grunn av koronarestriksjonene må vi gjøre visse forbehold:
1. Saksbehandling og info vil bli fulgt opp på våre hjemmesider.
2. De som ønsker å delta på selve møtet, må sende inn påmelding til Per Herstad seinest onsdag 10. mars. 
3. Årsmøtesakene følges opp på nett og muligens digitalt hvis det blir nødvendig.
4. En eventuell koronanedstenging vil føre til endringer i opplegget.

Med hilsen fra
Per Herstad
leder Slekt og Data Nord-Trøndelag.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad