Årsmøte Slekt og Data Salten 2021

Innkalling til årsmøte 2021

Årsmøte

4. mars 2021 kl. 1900
Digitalt på Teams

  • Forslag/saker som medlemmer tilknyttet distriktslaget ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet, dvs. senest 4. februar.
  • Innkalling med møtedokumenter gjøres kjent for medlemmene minst 2 uker før årsmøtet, dvs. senest 18. februar. Innkallingen sendes til medlemmene på e-post. Se detaljer og dokumenter her.

Møtet er åpent for alle interesserte, men bare medlemmer har stemmerett på årsmøtet.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad