Årsmøte og medlemsmøte i Slekt og Data Buskerud

Årets årsmøte avholdes digitalt

22. mars 2023, klokka 18:30

Arrangementstype:Medlemsmøter
Sted:Digitalt via Zoom
Arrangør:Slekt og Data Buskerud
Påmeldingsfrist:
Påmeldingsinfo:
Kontaktperson:
Pris:Gratis

Onsdag 22. mars blir det digitalt årsmøte i Slekt og Data Buskerud

  • Valg av møteleder, sekretær og 2 personer til å underskrive protokoll
  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Godkjenning av styrets beretning for foregående år
  • Godkjenning av revidert regnskap for foregående år
  • Godkjenning av årets budsjett
  • Innkomne saker
  • Valg

Tema for medlemsmøtet: Hvordan finne slekt i nyere tid - kilder for 1900-tallet og fram til idag. 

Zoom lenke sendes ut i forkant av møtet

Annonse:

banner ad