Årsmøte og medlemsmøte Haugaland 11. mars 2024

Velkommen til årsmøte for 2023

Årsmøte for 2023

Leder Øyvind Sæverhagen informerte om lokale og sentrale saker før årsmøtet startet.

Landsmøtet blir i 2024 arrangert på Konsgsberg 27. og 28. april.

Årsmøtet ble gjennomført med vanlige årsmøtesaker.

Protokollen kan leses på denne siden når den er klar, https://slektogdata.no/nb/arsmotepapirer-haugaland

Valg ble gjennomført, oversikt over styret og andre kontaktpersoner finnes på disse sidene:

Styret, https://slektogdata.no/nb/styret-i-slekt-og-data-haugaland

Kontaktpersoner, https://slektogdata.no/nb/kontaktpersoner-i-slekt-og-data-haugaland

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler