Årsmøte i Slekt og Data Nord

Innkallling til digitalt årsmøte tirsdag 23. mars kl. 1800

Det innkalles med dette til årsmøte i Slekt og Data Nord.

På grunn av koronapandemien blir det digitalt årsmåte. Påmelding til kasserer Trygg Jakola på e-post: trygg.jakola@gmail.com. Påmeldte får tilsendt lenke til årsmøte og instrukser for pålogging.

Saksliste: 

1. Godkjenning av stemmeberettige og fullmakter.
2. Valg av møteleder og referent og to til å undertegne protokollen.
3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
4. Styrets beretning om siste års virksomhet.
5. Regndskap med revisosrs beretning.
6. Eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte for styrearbeid.
7. Budsjett for inneværende år.
8. Innkomne saker.
9. Vedtektsendringer.
10. Valg

Annonse:

banner ad