Årsmøte Haugaland 13. mars

Årsmøte, Bleikemyr bydelshus, kl. 19.00

Det innkalles til årsmøte i Slekt og Data Haugaland 13. mars, Bleikemyr bydelshus, kl. 19.00

Alle årsmøtepapirer vil bli gjort tilgjengelig på siden "Årsmøtepapirer Haugaland" når disse er klar.
Se menyen til høyre.

Saker som behandles på årsmøtet

 1. Godkjenning av stemmeberettigede og fullmakter.
 2. Valg av møteleder, samt en person til å skrive protokoll og to til å undertegne protokollen.
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 4. Styrets beretning om siste års virksomhet
 5. Regnskap med revisors beretning
 6. Eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte for styrearbeid.
 7. Budsjett for inneværende år
 8. Innkomne saker
 9. Eventuelle vedtektsendringer
 10. Valg av:
 • Leder for ett år (jfr § 9)
 • Styremedlemmer for to år (jfr § 9)
 • Revisor for to år
 • Valgkomité for ett år
 • Valg av delegater med vararepresentanter til Slekt og Data sitt landsmøte (i år med landsmøte). Ved forfall av de valgte representanter, kan styret velge ny representant uten at denne må velges av årsmøtet.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til leder@ha.slektogdata.no innen 13. februar

 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad