Årsmøte avviklet - nytt styre valgt

Den 14. mars ble det avholdt årsmøte i Slekt og Data Nord og nytt styre ble valgt. Styret har nå også konstituert seg.

Det nye styret består av: Leder Laila Lanes ble gjenvalgt.

Are Larsen, Tromsø og Ester Jakobsen, Stonglandseidet er valgt inn i styret for 2022 – 2023. Esther går inn som sekretær. Frøydis Betten, Varangerbotn fortsetter som nestleder og Trygg Jakola, Vestre Jakobselv fortsetter som kasserer. Eilif A. Nordseth, Harstad er gjenvalgt som varamedlem for 2022 og Svein Kjetil Finstad, Harstad er nytt varamedlem for 2022.

Årsmøtet vedtok endring i vedtektene som innebærer at det fra neste år blir avviklet vanlig årsmøte der alle medlemmer har tale- og stemmerett, det betyr at vi går bort fra representantskapsordning som har gjeldt siden Slekt og Data Nord ble stiftet. 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad