23. mars 2023, klokka 18:00 - 21:00

Arrangementstype:Medlemsmøter
Sted:Backlund hotell, Levanger
Arrangør:Slekt og Data Nord-Trøndelag
Påmeldingsfrist:
Påmeldingsinfo:
Kontaktperson:
Pris:Gratis

Til alle medlemmer i Slekt og Data Nord-Trøndelag!

Det innkalles herved til årsmøte i Slekt og Data Nord-Trøndelag. Årsmøtet avholdes på Backlund Hotell, Levanger, torsdag 23. mars 2023, kl.18.00. 

Saksliste:

1. Åpning.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Valg av møteleder og referent.
4. Styrets beretning.
5. Regnskap.
6. Budsjett.
7. Innkomne forslag.
8. Valg i lokallaget.
9. Slekt og Data har Tillitsvalgtskonferanse på Gardermoen i Oslo i april.
10. Eventuelt.
11. Avslutning m/enkel servering.
Vel møtt!

Annonse:

banner ad