ÅRSMØTE 2023

Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen til ÅRSMØTE 2023!!

Årsmøtet avholdes 7. mars 2023 kl. 18:00 på Vestsiden Bo- og Aktivitetssenter, Porsgrunn. Etter årsmøtet vil det være foredrag og servering (snitter).

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må være innkommet styret innen 7. februar 2023 til leder@te.slektogdata.no  

Innkalling med dagsorden og møtedokumenter sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet, dvs. 21. februar 2023. 

Hilsen

Styret

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad