Årsmøte 2020

I henhold til våre vedtekter skal årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned og kunngjøres for medlemmer tilknyttet distriktslaget med minst 6 ukers varsel.

Det innkalles til årsmøte den 03.mars på Møteplassen i Elverum, kl.18:00.  


Dagsorden for møtet:

 1. Godkjenning av frammøtte representanter og registrerte fullmakter
 2. Valg av møteleder og referent, samt to til å undertegme protokollen
 3. Styrets beretning om siste års virksomhet
 4. Regnskap med revisors beretning
 5. Innkomne forslag, frist 11.februar
 6. Neste års budsjett
 7. Vedtekter
 8. Valg

 

Innkomne forslag sendes til sekretar@he.slektogdata.no


Alle dokumenter som legges fram på årsmøtet kan lese/skrives ut under Årsmøtedokumenter 2020

I henhold til distriktslagets vedtekter skal:

 • Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars
 • Kunngjøres for medlemmer med minst 6 ukers varsel
 • Forslag/saker som medlemmer tilknyttet distriktslaget ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet
 • Alle dokumenter gjøres kjent for medlemmer minst 2 uker før årsmøtet

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad