ÁRAHÁVDI - et annerledes medlemsmøte

På medlemsmøtet 3. februar fikk vi underholdende formidling av samiske kulturskatter.

Fra Arahovde Skjulte skatter 2022 - foto Anne Grete Mensen

ÁRAHÁVDI – SKJULTE SKATTER

Slekt og Data Salten og Stormen samiske senter arrangerte dette møtet sammen. Temaet var prosjektet PÅ SPORET AV ÁRAHÁVDI, et 3-årig samarbeidsprosjekt Arahavde AS har hatt sammen med Hammerfest kommune 2019-2021. Prosjektet er et kunst- og kulturprosjekt som har som mål å skape stolthet over  sjøsamiske kulturarv og kommunens flerkulturelle historie.

Arahavde består av Marit Johansen, Ragna Misvær Grønstad og Elisabeth Misvær.

Arahavdi i Stormen med Marit og Elisabeth feb 2022

Marit Johansen og Elisabeth Misvær forteller

Marit og Elisabeth  presenterte deler av prosjektet. De formidlet Finnmarkshistorie med fokus på den sjøsamiske bygda Storbukt. Det var fortellinger fra tidsvitner til tvangsevakueringen i 1944 og til gjenreisingen, fint formidlet og supplert med varierte musikalske innslag. Trygve Misvær og Elisabeth Misvær  sang akkompagnert av Andrej Stepanov på akkordeon.

Musikere på Arahovdi 3. feb 2022

Sang og musikk ved Elisabeth Misvær, Trygve Misvær og Andrej Stepanov

Vi fikk også høre om erfaringen med 

  • Hvordan få folk til å fortelle?
  • Formidling med utgangspunkt i å ta i bruk kunst og kultur som berører.

Prosjektets nettside

Prosjektet har blant annet resultert i nettsiden arahavde.no,  som på forsiden har en akvarell og pennetegning av Ragna Misvær Grønstad. Bildet "Vinden bærer bildene" ble valgt ut til Statens 134. Kunstutstilling, Høstutstillingen i Oslo 2021 på Kunstnernes Hus. Arbeidet med bildet er støttet av Nordnorsk Kunstnersenter til kunstprosjekt i offentlig rom. Bildet er et interaktivt kart til skattene.

Hefte

Heftet  Storbukt – der sjøfinnan bodde er også en del av prosjektet. Før tvangsevakueringen høsten 1944 bodde det totalt 70 personer i Storbukt. Det var gamle og unge, 14 familier med og uten barn. De fleste var i slekt, og alle hadde en sterk tilknytning til stedet. Det ble snakket samisk, kvensk og norsk. De fleste familiene livnærte seg av kombinasjonsbruk. 4. november 1944 ble hele befolkningen i Storbukt tvangsevakuert. Alle bygninger ble brent ned og alle husdyr ble drept.

Opptak av arrangementet

Foredrag og musikk ble streamet, og kan anbefales. Du kan se det her: Arehavde - skjulte skatter

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad