Åpent medlemsmøte i Slekt og Data Tromsø 13. juni 2024

"Spor i bykart" og private arkiver på Statsarkivet er temaer når Slekt og Data Tromsø holder åpent medlemsmøte.

13. juni 2024, klokka 17:00 - 19:00

Arrangementstype:Medlemsmøter
Sted:Bankhjørnet, Rødbanken, Storgata 65
Arrangør:Slekt og Data Tromsø
Påmeldingsfrist:
Påmeldingsinfo:Ingen påmelding, åpent møte
Kontaktperson:

Tor Ivar Didriksen (leder_tr@no.slektogdata.no)

Pris:Gratis

Heidi Stenvold fra Tromsø Bibliotek og Byarkiv skal holde et foredrag om det unike Bykartet som Einar Dahl, tidligere ansatt på Tromsø Bibliotek og Byarkiv har utarbeidet.  

I tillegg vil statsarkivar Harald Lindbach orientere om interessante og nyttige privatarkiv som oppbevares på Statsarkivet i Tromsø, arkiver som besøkende kan bestille tilgang til på lesesalen.