For annonsører til Disputten

Ønsker du å ha med en annonse i Disputten?

Bladet utgis 4 ganger i året med et opplag på ca 2.600.

Prisliste for annonsering i Disputten.
1/1 side Kr. 5.500,- Bakside
1/1 side Kr. 3.300,- Tekstside
1/2 side Kr. 2.000,-
1/4 side Kr. 1.000,-

Prisene forutsetter ferdig original.

Spesifikasjoner for annonser
Fil-format: pdf
Oppløsning: 300 dpi
Farger: CMYK

Helside: 210 x 297 mm
Halvside: 210 x 115 mm
Kvartside: 115 x 90 mm

Tillegg for utfallende/bleed er 1/2 cm på hver side

Send en e-post til redaksjonen innen manusfrist til red@oa.slektogdata.no

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad