20 år med stormøter i Møre og Romsdal

I november gikk Slekt og Data Møre og Romsdals tjuende stormøte av stabelen, et fellesmøte der lokallag og grupper treffes for å bli kjent og for å lære nye ting.

Lokallagene i Møre og Romsdal møttes til stormøte i oktober.

Historikk

DIS-Møre og Romsdal ble stifta 28. mai 1994. Allerede etter 3 år var det etablert 4 lokale grupper med forholdsvis faste møter en gang i måneden. Antall grupper vokste og var på det meste 13 fungerende grupper. Nå har vi 11 lokale lag og grupper spredt over nesten hele fylket.

Fellesmøter

Behovet for å samkjøre gruppene kom fort, og styret fant ut at fellesmøter for tillitsvalgte var viktige. Allerede våren 2001 vart det første fellesmøtet samla i Molde. Styret, 2 medlemmer fra hver lokal gruppe og andre tillitsvalgte deltok, i alt 20 personer.

Året etter var det en del uro i distriktslaget og fellesmøtet ble ikke prioritert. Fra 2003 og fram til i dag har det årlig blitt avholdt slike fellesmøter med unntak av 2020 der det vart avlyst pga. corona. 

 

Lokallag og grupper i Slekt og Data Møre og Romsdal samlet til Stormøte.

Lokallag og grupper i Slekt og Data Møre og Romsdal samlet til Stormøte.

 

Møta har blitt avholdt i november med unntak av i 2004 da det ble avholdt i oktober. Deltakelsen har vært varierende, men stort sett meget bra, fra 14 deltakere i 2003 til 30 deltakere i år. Totalt har 418 tillitsvalgte deltatt på disse 19 møta noe som gir et gjennomsnitt på 22 delegater på hvert møte.

 

Mange interessante temaer ble tatt opp på stormøtet.

Mange interessante temaer ble tatt opp på stormøtet. Her holder Anne K. K. Berg foredrag om nyttige tips innen DNA.

 

Organisasjonsbygging og kjennskap

Det viktige med disse møta har vært å bli kjent med hverandre og hva de ulike gruppene holder på med. Men bakom ligger hele tida tanken om at gjennom dette lærer man organisasjonsbygging. Distriktslaget får fram i lyset nye, dyktige medarbeidere og tillitsvalgte som gjennom opplæring og tillit tar på seg nye oppgaver. På denne måten har vi greid å gjøre tillitsvalgte trygge på seg sjøl, samt at de har fått inspirasjon til å jobbe videre ute i sine egne lokale lag og grupper.

 

Inspirasjon fra styret og hverandre

      Hvert år har ulike emner blitt tatt opp.

  • Hva foregår i hvert lokalt lag og gruppe.
  • Hvilken strategi skal distriktslaget ha de neste åra.
  • Siste nytt innen Gravminne og Slektsforum.
  • Hva kan man finne på våre hjemmesider.
  • Hvilke kurs må man holde rundt om i gruppene.
  • Hvor skal Slektsforskerdagen arrangeres og hvordan.
  • Siste nytt innen DNA.
  • Opplæring i Office 365, hvordan bruke Teams etc.
  • Hvor skal neste årsmøte avholdes?
  • Hvor skal neste sommertur skal gå?

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad